คอร์สอบรมกัมมัฏฐาน ณ วัดป่าเจริญธรรม จ.ชลบุรี

 

เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงสภาวะของความจริง พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท มีโครงการอบรมกัมมัฎฐานแบบเข้มข้นซึ่งพระอาจารย์พร้อมที่จะถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและอุบายจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของพระอาจารย์อย่างเต็มความสามารถตามหลักตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  • ทางวัดจะเปิดคอร์สเดือนละ 1-3 ครั้ง
  • ทางวัดจะแจ้งวันที่เปิดรับสมัครก่อนการเข้าคอร์สล่วงหน้าประมาณ 2-4 สัปดาห์ (เช่น คอร์สเดือนกุมภาพันธ์ จะเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม)

o   ทางวัดจะแจ้งวันที่เปิดรับสมัครทาง 3 ช่องทาง (1. Line Open Chat (กลุ่มจัดคอร์ส) 2. Facebook. Youtube)

*ทางวัดจะเปิดรับสมัครพร้อมกันในวันที่กำหนดเท่านั้น จะไม่มีการจองก่อนล่วงหน้าทุกๆกรณีเพื่อความยุติธรรมต่อทุกๆท่าน*

รายละเอียดการเข้าคอร์สอบรมกัมมัฎฐาน

เข้ากัมมัฏฐาน 1 คน ต่อ 1 กุฏิ

ระยะเวลา 7 วัน ต้องอยู่ครบและไม่เกินตามช่วงเวลาที่วัดของคอร์ส

ผู้เข้ากัมมัฏฐานจะต้องปิดวาจา งดใช้โทรศัพท์ พิจารณากาย-ใจตนเองอยู่ที่บริเวณกุฏิเท่านั้น

พระอาจารย์ชานนท์จะสอบอารมณ์และให้คำแนะนำการปฏิบัติกับผู้เข้ากัมมัฏฐานโดยตรง ตลอดระยะเวลาการเข้าอบรม

จะมีปิ่นโตอาหารส่งให้ที่กุฏิทุกๆเช้า วันละ 1 ครั้ง

คลิ๊กที่นี่เพื่อดู >>>  สิ่งที่ต้องปฏิบัติและควรนำมาในวันที่เข้าคอร์สกัมมัฎฐาน ณ วัดป่าเจริญธรรม ชลบุรี

 

ภาพบรรยากาศการเข้าคอร์สอบรมกัมมัฎฐาน

 

ภาพกุฏิกัมมัฎฐาน

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น