กิจนิมนต์2564

กิจนิมนต์ ตามสถานที่ต่าง ๆของพระอาจารย์ชานนท์ ในปี 2564

กรุณาโทร 081-294-0630 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น