จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก

 

 

เสียงธรรม พระอาจารย์ชานนท์ - จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก


 

จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก

.................................................................

รับฟัง หรือ ดาวน์โหลด เสียงธรรม จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก

001. จิตคือข้าวสาร อวิชชาคือข้าวเปลือก

 

รับฟังจาก Youtube

.................................................................

เสียงธรรม

 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น