ประวัติวัดป่าเจริญธรรม
 • 4 July 2017
 • 12,518
 • 0
// ประวัติและที่มาของวัดป่าเจริญธรรม วัดป่าเจริญธรรมแรกเริ่มเป็นวัดมหานิกาย ต่อมามีการมอบให้วัดปาลิไลยวันหร...
อ่านต่อ
ปฏิปทาของพระอาจารย์ชานนท์
 • 4 July 2017
 • 14,893
 • 1
  ประวัติพระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท        
อ่านต่อ
คติธรรมหลวงพ่อชานนท์
 • 4 July 2017
 • 1,963
 • 0
....คติธรรม จากหลวงพ่อชานนท์....              &nbs...
อ่านต่อ
แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง
 • 4 July 2017
 • 4,388
 • 0
แนวทางและวิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง                  หัวใจของการปฏ...
อ่านต่อ
รวมเสียงธรรมพระอาจารย์ชานนท์ ชุดที่ ๑
 • 4 July 2017
 • 4,041
 • 0
    เสียงธรรม 30 กัณฑ์ โดย พระอาจารย์ชานนท์ (1)     ฟังหรือดาว์โหลดเสียงธรรม ชุดที่ ๑ จำ...
อ่านต่อ